درباره ما

پیشرو برای یادگیری

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در سال ۱۳۸۰ به‌همت جمعی از همکاران فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان با هدف گسترش دانش روانپزشکی کودک و نوجوان، افزایش دانش متخصصین این رشته و ارتقای سطح سلامت روان کودکان، نوجوانان و خانواده ها تأسیس شد. از زمان تأسیس تاکنون هفت دوره انتخابات هیئت مدیره انجام شده است و انجمن در این مدت توانسته است فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی متعددی را به سرانجام برساند. اعضای انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان را روانپزشکان کودک و نوجوان، روانپزشکان، پزشکان عمومی، روانشناسان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با سلامت روان کودکان نظیر گفتاردرمانگران، کاردرمانگران، مشاوران و مددکاران تشکیل می دهند.

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران با سایر انجمن های علمی نظیر انجمن متخصصین کودکان، انجمن روانپزشکان ایران، انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر و نیز نهادها و سازمان های دولتی نظیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در تدوین و اجرای پروژه های سلامت روان همکاری نزدیک و متقابل دارد. در زمینه همکاری های بین المللی نیز عضو انجمن های جهانی و آسیائی روانپزشکی کودک و نوجوان است و با این سازمان ها و سایر سازمان های بین المللی ارتباط و همکاری دارد. انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران دارای کمیته های متعددی است که برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها را برعهده دارند این کمیته ها عبارتند از:
۱. کمیته مالی
۲. کمیته روابط عمومی
۳. کمیته انتشارات
۴. کمیته علمی

 
10000

دانش آموز ثبت نام شده

0

درس

0

کشور