سامانه آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

هدف ما ارتقای دانش و مهارت خانواده ها، دانش پژوهان، دانشجویان و متخصصان در زمینه سلامت روان کودکان و نوجوانان است.

باشگاه خانواده سالم

با ورود در این باشگاه می توانید از مطالب علمی وکاربردی آن برای ارتقای سلامت روان و خانواده استفاده کنید و در دوره ها و کارگاه های آموزشی شرکت نمایید.

باشگاه دانش پژوهان

با ورود در این باشگاه برای دانشجویان و متخصصین حوزه سلامت روان امکان پذیر است. با عضویت در این باشگاه می توانید به آخرین یافته ها و مطالب علمی دسترسی پیدا کنید و در دوره ها و کارگاه های آموزشی شرکت کنید.

مطالب و منابع اموزشی

آخرین مطالب و پیام های مربوط به سلامت روان کودک و نوجوان و کتاب ها و منابع منتشر شده را میتوانید از این بخش حوزه سلامت ور روان پیگیری کنید.

دوره ها و کارگاه ها و وبینارهای مرتبط با خانواده ها

شرکت در بسیاری از دوره ها و کارگاه های آموزشی برای عموم آزاد ولی در مواردی نیازمند ثبت نام، داشتن مدارک و سطح تحصیلات خاصی است که اطلاعات آن ...

همایش های تخصصی

ما افتخار می کنیم .

آمار فعالیت سامانه آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نواجوان ایران تا به اینجا بدین گونه است :

برگزاری ۱۳ دوره درمان های شناختی رفتاری
برگزاری ۱۱ همایش سراسری و همایش های متعدد با موضوعات متنوع

باشگاه دانش پژوهان

با ثبت نام در باشگاه دانش پژوهان می توانید از تسهیلات سایت برای آگاهی و دسترسی راحت تر به آخرین مطالب علمی برخوردار شوید.

  دوره ها و کارگاه های تخصصی

  محبوب ترین دوره های ما برای یادگیری خود را کشف کنید

  باشگاه دانش پژوهان

  ویژه متخصصین
  ورود

  باشگاه خانواده سالم

  ویژه همگان
  ورود