دوره های برتر

جلسات ژورنال کلاب روانپزشکی کودک و نوجوان روزهای دوشنبه(با اعلام قبلی)   —-> لینک ورود  
پیشرفته
افزودن به علاقه مندی ها
رایگان
شنبه 7 اسفند 1400 ساعت 12:00 الی 14:00   —»  ورود به میزگرد
پیشرفته
افزودن به علاقه مندی ها
رایگان
ویژه روانپزشکان کودک و نوجوان و دستیاران فوق تخصصی
پیشرفته
افزودن به علاقه مندی ها
رایگان
تخصصی
6ساعت
800,000 تومان
این دوره توسط دکتر مهدی بینا بصورت حضوری تدریس میشود.
پیشرفته
6ساعت
افزودن به علاقه مندی ها
800,000 تومان
جدید
سیزدهمین دوره ی جامع 110 ساعته ی درمان های شناختی- رفتاری در کودکان ، در سامانه آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان برگزار میشود . 
متوسط
41 سخنرانی
112 ساعت
افزودن به علاقه مندی ها
8,400,000 تومان

دستاوردهای مدرسه

در اینجا می توانید برخی از آمارها درباره مرکز آموزش ما را مرور کنید

کلاس ها کامل شد
کلاس ها کامل شد
معلمان معتبر
معلمان معتبر
آدرس ایمیل شما
Please wait...

خبرنامه ما را مشترک کنید

تعداد زیادی از متنهای لورم اسپیوم در دسترس است ، اما اکثریت آنها به نوعی با شوخ تزریق شده یا کلمات تصادفی دچار تغییر شده اند.

وبلاگ مستراستادی