دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

بخش‌های دوره

چگونه دروغ گویی کودکان را مدیریت کنیم؟ : دکتر جواد محمودی‌قرایی-دکتر زهرا شهریور-شادی مشهدی

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره به ادامه بروید