میزگرد آسیب شناسی روانی-اجتماعی قتل های ناموسی

بررسی جنبه‌های مختلف روانی_اجتماعی و حقوقی با حضور صاحب نظران
ورود برای عموم متخصصان آزاد است.

ویدیو میزگرد

نقدی بر وبینار بررسی قتل های ناموسی:دکتر مالک

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید