دورۀ جامع درمانهای شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان

برنامه جلسات دوره

حجم فایل: 499 kb

سیزدهمین دوره ی جامع 110 ساعته ی درمان های شناختی- رفتاری در کودکان ، در سامانه آموزشی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان برگزار میشود .

مدرسین این دوره اساتید برجسته انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران می باشد .

مدت کل این دوره 112 ساعت می باشد که به تفکیک شامل 32 ساعت ویدیو های آفلاین بر بستر سایت ، 62 ساعت کلاس آنلاین بر بستر اسکای روم و 20 ساعت تمرین عملی می باشد .

شروع این دوره از 4 آذرماه 1400 می باشد . این دوره در مجموع شامل 27 جلسه می باشد که هر جلسه میتواند شامل کلای های آنلاین و یا ویدیو های آفلاین باشد و شرح جلسات در فایل پیوست موجود می باشد .

اسامی مدرسین دوره :

 1. دکتر جواد محمودی قرایی
 2. حمیدرضا طاهری نخست
 3. دکتر زهرا شهریور
 4. دکتر فیروزه ضرغامی
 5. دکتر جواد علاقبندراد
 6. دکتر الهام شیرازی
 7. دکتر جعفر فیلی
 8. دکتر کتایون رازجویان
 9. نغمه ترابی
 10. دکتر فریبا عربگل
 11. دکتر مریم دلاوری
 12. دکتر الهام سالاری
 13. دکتر مهدی تهرانی دوست
 14. دکتر معصومه موسوی
 15. دکتر حسن شاهرخی
 16. دکتر پرستو سیفی
 17. دکتر فاطمه کفایی
 18. دکتر مژگان خادمی

اصول کلی درمانهای شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان

1
خصوصی: ویدیو معرفی
07:53
جلسه ی معرفی مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .در این جلسه منبع کل این بخش نیز معرفی شده است !
2
خصوصی: ویدیو قسمت اول
29:56
جلسه ی اول مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
3
خصوصی: ویدیو قسمت دوم
45:02
جلسه ی دوم مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
4
خصوصی: ویدیو قسمت سوم
18:24
جلسه ی سوم مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
5
خصوصی: ویدیو قسمت چهارم
27:28
جلسه ی چهارم مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
6
خصوصی: ویدیو قسمت پنجم
27:03
جلسه ی پنجم مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
7
خصوصی: ویدیو قسمت ششم
20:21
جلسه ی اول مربوط به دوره ، توسط دکتر جواد محمودی قرایی در تاریخ 1400/09/04 ، ارائه میگردد .
8
خصوصی: مروری بر مباحث
9
جلسه آنلاین
برگزاری کلاس آنلاین بر بستر اسکای روم

ارتباط و مصاحبه انگیزشی

1
جلسه آنلاین
برگزاری کلاس آنلاین بر بستر اسکای روم

اختلالات اضطرابی

1
خصوصی: ویدیو قسمت اول
01:14:55
این جلسه از دوره ، توسط دکتر زهرا شهریور در تاریخ 1400/09/18 ، ارائه میگردد .
2
خصوصی: ویدیو قسمت دوم
00:57:13
این جلسه از دوره ، توسط دکتر زهرا شهریور در تاریخ 1400/09/18 ، ارائه میگردد .
3
جلسه آنلاین

اختلالات اضطرابی (تمرین عملی)

1
تمرین عملی

فرزندپروری در کودکان

1
خصوصی: ویدیو آفلاین قسمت اول
36:46
2
خصوصی: ویدیو آفلاین قسمت دوم
44:56
مدرس این جلسه ی آموزشی دکتر علاقه بند می باشند و مربوط به جلسه آفلاین فرزندپروری در کودکان می باشد .
3
اتاق گفتگو
4
جلسه آنلاین
5
خصوصی: ویدیو آفلاین قسمت چهارم
15:05
6
خصوصی: ویدیو آفلاین قسمت سوم
59:14
7
خصوصی: ویدیو آفلاین قسمت پنجم
47:20

فرزندپروری در نوجوانان

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر فیلی
1:29:25
2
جلسه آنلاین
3
خصوصی: جلسه آفلاین برقراری ارتباط کودک و نوجوان در فرزندپروری:دکتر شکوفه موسوی

اختلال افسردگی اساسی

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر رازجویان
۱:۲۷:۵۱
2
جلسه آنلاین

اختلال افسردگی (تمرین عملی)

1
تمرین عملی

کنترل خشم

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر عربگل قسمت اول
2
جلسه آنلاین
3
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر عربگل قسمت دوم
4
خصوصی: ویدیو آفلاین سوگ : دکتر عربگل

کنترل خشم (تمرین عملی)

1
تمرین عملی

اختلال وسواسی جبری

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر خادمی
2
جلسه آنلاین

اختلال وسواسی جبری (تمرین عملی)

1
تمرین عملی

اختلال تیک و رفتارهای عادتی و مشکلات رفتاری خاص

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر داوری
1:41:58
2
جلسه آنلاین

اختلال نافرمانی مقابله جویانه

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر موسوی
1:25:32
2
جلسه آنلاین

اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر حسن شاهرخی
29:1
2
جلسه آنلاین

اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا (تمرین عملی)

1
تمرین عملی

اختلال بیش فعالی - کم توجهی

1
خصوصی: جلسه ویدیویی آفلاین دکتر تهرانی دوست
1:38:7
2
جلسه آنلاین
3
فرم نظرخواهی
در این فرم نظر خواهی ، مدرس مربوطه را انتخاب کرده و به او امتیاز دهید .
بله در صورتی که شرکت کنندگان مایل باشند می توانند در دوره های تکمیلی هم ثبت نام کنند
در پایان دوره، شرکت کنندگان در یک آزمون پایانی شدکت می کنند و فقط به افرادی که قبول شوند گواهی قبولی داده می شود. گواهی شرکت در دوره بدون قبولی در آزمون داده نمی شود.
آزمون به دو شکل کتبی و عملی برگزار می شود که مجموع نمرات این آزمون ها و نمرات کوئیزهای حین دوره به عنوان نمره نهایی در نظر گرفته می شود.
حداکثر دو جلسه در کلاس های آنلاین و یک جلسه از کلاس های حضوری
بله یک بار دیگر می توانند امتحان دهند ولی در صورت عدم موفقیت لازم است مجدد در دوره شرکت کنند. بدیهی است آزمون مجدد و گذراندن دوره مستلزم پرداخت هزینه و شهریه است .

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
افزودن به علاقه مندی ها
ثبت نام
ثبت نام شده: 40 دانشجو
مدت زمان: 112 ساعت
سخنرانی: 45
ویدئو: 32 ساعت
سطح: متوسط