تخصصی دوره ها

همه تخصصی دوره ها

پیشرفته

زوج درمانی متمرکز بر احساسات

این دوره توسط دکتر مهدی بینا بصورت حضوری تدریس میشود. …

800,000 تومان

رایگان
پیشرفته

Child & Adolescent Psychiatry Journal Club

جلسات ژورنال کلاب روانپزشکی کودک و نوجوان روزهای دوشنبه(با اعلام …

رایگان