سطح عضویت

برای عضویت در باشگاه ها شما فقط میتوانید یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید و عضویت همزمان در چند پلن زیر مقدر نیست .

پلن‌های عضویت

باشگاه خانواده سالم

950,000ریال

  • باشگاه مخصوص خانواده سالم
  • دسترسی به مطالب علمی و کاربردی

باشگاه خانواده سالم کوتاه مدت

95,000ریال

دسترسی 24 ساعته به باشگاه خانواده سالم جهت مشاهده امکانات و تست سامانه .

باشگاه دانش پژوهان کوتاه مدت

250,000ریال

  • باشگاه مخصوص متخصصان ، استادان ، محققان و دانش پژوهان
  • دسترسی 24 ساعته به مطالب تخصصی آموزشی مربوط به دانش پژوهان
  • دسترسی 24 ساعته جهت تست باشگاه و مشاهده امکانات ان

باشگاه دانش پژوهان

رایگان

  • باشگاه مخصوص متخصصان ، استادان ، محققان و دانش پژوهان
  • دسترسی به مطالب تخصصی آموزشی
  • دسترسی به کلیه مطالب باشگاه دانش پژوهان و باشگاه خانواده سالم با این عضویت مقدور است .